3PL

Trenger du hjelp til å håndtere pakker og vareflyt fra start til slutt? Dette kan vi hjelpe deg med. Velger du 3PL, tar vi oss av hele prosessen. På denne måten får du tid til å fokusere på kjernevirksomheten din og jobbe med det som styrker din konkurransekraft i markedet.

HVORFOR VELGE 3PL

Som din 3PL-aktør, tar vi hånd om alt av varemottak, lagring, plukking, pakking og transport for deg. Hovedhensikten med å velge 3PL, ligger i frigjørelse av tid. Både store og små bedrifter opplever logistikkutfordringer av ulike slag og vi vet at dette kan være svært tidkrevende. Vår motivasjon er å gjøre det enklest mulig for deg slik at du skal få bedre tid til andre oppgaver. Velger du oss som din 3PL-leverandør så får du profesjonelle lagerarbeidere som optimaliserer vareflyten din, ser kostnadsbesparende tiltak og legger til rette for vekst. Med høy aktivitet på lageret bidrar vi til at vareflyten din går raskt og effektivt. Det gir deg hurtig og pålitelig levering, fornøyde kunder og lavere kostnader.


Schibsted Distribusjon Vest
Jordalsveien 37
5105 Eidsvåg i Åsane

E-post: logistikk.vest@schibsted.com
Telefon: +47 464 18 888

Org.nr.: 986 467 742

Schibsted Logistikk
Toveien 19
1540 Vestby

E-post: logistikk@schibsted.com
Telefon: +47 22 00 00 33


Org.nr.: 986 467 742

Schibsted Distribusjon Vest avd. Sandnes
Forusbeen 248
4312 Sandnes

E-post: logistikk.vest@schibsted.com
Telefon: +47 464 18 888

Org.nr.: 986 467 742