DISTRIBUSJON AV PRINTPRODUKTER OG TRYKKSAKER

Schibsted står for distribusjonen av bl.a. VG, Aftenposten og en mengde andre trykksaker. Totalt dekkes mer enn 8 000 forhandlere i Norge og det er ca. 300 biler på veien i døgnet. Avisdistribusjon stiller høye krav til raske leveringstider og høy leveringspresisjon; en tjeneste som også tilbys eksterne kunder med behov for frakt av andre produkter.

VI TILBYR LANDSDEKKENDE LOGISTIKKLØSNINGER INNEN:

  • Forhandlerdistribusjon av aviser og printprodukter

  • «In night express» for B2B-markedet

  • Løsninger for distribusjon og hjemlevering til privatkunder i helthjem-nettverket.

Konkurranseledende priser

Schibsted Distribusjon Vest
Jordalsveien 37
5105 Eidsvåg i Åsane

E-post: logistikk.vest@schibsted.com
Telefon: +47 464 18 888

Org.nr.: 986 467 742

Schibsted Logistikk
Toveien 19
1540 Vestby

E-post: logistikk@schibsted.com
Telefon: +47 22 00 00 33


Org.nr.: 986 467 742

Schibsted Distribusjon Vest avd. Sandnes
Forusbeen 248
4312 Sandnes

E-post: logistikk.vest@schibsted.com
Telefon: +47 464 18 888

Org.nr.: 986 467 742