Ordforklaringer

Det er lett å gå seg vill i jungelen av fagord og forkortninger så her har vi laget en lien jukselapp som kanskje kan være nyttig.

  • 3PL – Third Party Logistics. Tredjepartslogistikk – Når et firma leier inn en spesialist for å drifte eget lager, distribusjon og andre tjenester. 
  • ADR – Farlig gods reguleringer på vei. Gods som kan gjøre skade på personer, eller miljø.
  • B2B – Business to business. Handel av varer mellom to firma.
  • BULK – Vare som fraktes, lagres løst.
  • ETA – Estimated Time of Arrival. Estimert ankomst dato.
  • ETD – Estimated Time of Depature. Estimert forsendelsesdato.
  • FTL – Full Truck Load. Partigods
  • IOD – Information on Delivery. Informasjon rundt leveringstidspunkt.
  • KARBONNØYTRAL. Karbonnøytralitet refererer spesielt til mengden karbon som fjernes fra atmosfæren som er lik karbonet som slippes ut.
  • KLIMAGASSUTSLIPP. Utslippet til jordens atmosfære av noen av ulike gasser, spesielt karbondioksid, som bidrar til drivhuseffekten.
  • LTL – Less Than Truck Load. Stykkgods
  • NoX – Nitrogenoksid. NOx er en blanding av gasser som inneholder nitrogen, spesielt nitrogenoksidene NO, NO2 og N2O3.NOx bidrar til luftforurensning og er en betydelig komponent i fotokjemisk smog.
  • PDA – Håndterminal/skanner. Skanner som leser barkoden på godset.
  • POD – Proof of Delivery. Signatur fra mottakere av godset.
  • SLA. Avtalen om når godset skal være levert.
  • TONNKILOMETER. Godsvekt fraktet i distanse. 10 tonn last fraktet 2km er lik 20 tonnkilometer.
  • TRANSPORTFORSIKRING. En forsikring som sikrer vareeiere mot økonomisk tap når varene er på vei fra leverandør til mottaker. Enhver bedrift som selger, kjøper eller på annen måte har gods til befordring, bør vurdere om en transport- eller vareforsikring skal tegnes.
  • VURDERING AV BÆREKRAFT. En bærekraftsvurdering er et mål på hvor godt et selskap presterer når det gjelder miljømessig og sosialt ansvar.
  • W-M -Weight/Measurement. Teoretisk vekt som er høyest av reell vekt og omregnet cbm.
   WMS – Warehouse management system. Et lagerstyringssoftware for semi- og helautomatiserte lagre. Det er et fleksi-belt system som øker effektivitet. Ved hjelp av WMS vil din bedrift kunne ta i bruk avansert lokasjonsstyring og optimalisere utnyttelsen av plassen til rådighet.

Schibsted Distribusjon Vest
Jordalsveien 37
5105 Eidsvåg i Åsane

E-post: logistikk.vest@schibsted.com
Telefon: +47 464 18 888

Org.nr.: 986 467 742

Schibsted Logistikk
Toveien 19
1540 Vestby

E-post: logistikk@schibsted.com
Telefon: +47 22 00 00 33


Org.nr.: 986 467 742

Schibsted Distribusjon Vest avd. Sandnes
Forusbeen 248
4312 Sandnes

E-post: logistikk.vest@schibsted.com
Telefon: +47 464 18 888

Org.nr.: 986 467 742