«Schibsted Distribusjon løser
vårt transportbehov på en
utmerket måte, 
til lokasjoner som
også ligger avsides til.»

Romnes er en totalleverandør av bildeler og utstyr til grossister, bilverksteder og bilforhandlere i Norge.  Sortimentet dekker det meste av slite- og servicedeler samt verkstedmateriell. I tillegg tilbyr de programvare for bilverksteddrift, diagnose- og klimautstyr. Romnes er også en av flere initiativtakere bak kjedekonseptet Sjekkpunkt som bidrar til at frittstående verksteder i Norge har tilgang på tekniske og driftsmessige kurs, felles markedsføring og andre stordriftsfordeler.

En liten prat med Romnes Hamar

Personlig kontakt med kundene våre er en selvfølge hos oss i Schibsted Distribusjon. Vi strekker oss langt for å finne de optimale løsningene og da er det ekstra hyggelig når vi lykkes og våre kunder er fornøyde. Samtidig skal vi alltid etterstrebe å bli bedre.

Vi har tatt en liten prat med gjengen på Hamar for å høre hvilke tilbakemeldinger de hadde til oss.

  • Nå har dere vært kunde av Schibsted Distribusjon siden august 2022 – hvorfor valgte dere akkurat oss som distributør?
    – En annen avdeling i vårt konsern brukte allerede Schibsted Distribusjon med god erfaring så da var det naturlig å videreutvikle samarbeidet, synes vi.

  • Hva tenker dere Schibsted Distribusjon løser som ingen andre gjør?
    Dere løser vårt transportbehov på en utmerket måte, til lokasjoner som også ligger avsides til og det er svært viktig for oss. Vi har kunder i både bygd og by. 

  • Hvilke kjerneverdier har Romnes og hva er viktigst for dere når dere skal velge samarbeidspartnere?
    – Vi ønsker å benytte transportører som allerede har et velutviklet distribusjonsnett. Dette mener vi er med på å minske klimaavtrykket, noe som åpenbart er viktig for oss som konsern.

Schibsted Distribusjon Vest
Jordalsveien 37
5105 Eidsvåg i Åsane

E-post: logistikk.vest@schibsted.com
Telefon: +47 464 18 888

Org.nr.: 986 467 742

Schibsted Logistikk
Toveien 19
1540 Vestby

E-post: logistikk@schibsted.com
Telefon: +47 22 00 00 33


Org.nr.: 986 467 742

Schibsted Distribusjon Vest avd. Sandnes
Forusbeen 248
4312 Sandnes

E-post: logistikk.vest@schibsted.com
Telefon: +47 464 18 888

Org.nr.: 986 467 742